Telekomunikacja

Telekomunikacja

Łączpol Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej. Oferujemy między innymi usługi z zakresu telefonii komórkowej, sieci światłowodowych, miedzianych, komutacji i teletransmisji.

Dział radiowy


Zakres naszych usług obejmuje:

 • prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie budownictwa i infrastruktury technicznej
 • prace inwentaryzacyjne
 • uzgodnienia
 • projekty wstępne oraz wykonawcze
 • pozwolenia urzędowe
 • nadzory inwestycyjne
 • prace ziemne, betoniarskie, wysokościowe, dźwigowe, montażowe wyposażenia radiowego, uruchomieniowe
 • budowa i montaż konstrukcji stalowych
 • opinie techniczne i certyfikacje, instalacje sprzętu radiowego wszystkich uznanych producentów:
  • Alcatel- Lucent
  • Aviat
  • Ericsson
  • Nokia
  • Siemens
  • Huawei
  • ZTE
 • testy i pomiary parametrów elektrycznych, mechanicznych i radiowych
 • testing i comissioning w środowisku wielojęzycznym.

Dział komutacji i teletransmisji


Nasz dział komutacji i teletransmisji oferuje następujące usługi:

 • montaż i uruchamianie central cyfrowych i analogowych
 • montaż i uruchamianie urządzeń teletransmisyjnych
 • naprawa sprzętu telekomunikacyjnego i radiowego
 • przemieszczanie urządzeń teletransmisyjnych i komutacyjnych
 • rekonfiguracja i konsolidacja na centralach telefonicznych
 • wykonywanie projektów pod urządzenia A-L
 • wymiana akumulatorów w szafach
 • posadowienie fundamentów pod szafy, wraz z posadowieniem szafy i wykonaniem uziemienia

Dział projektowy w Bydgoszczy


Oddział w Bydgoszczy przy współpracy z Alcatel-Lucent to nasza mocna strona w bussinesie.

W ramach tego oddziału jesteśmy odpowiedzialni za:

 • projektowanie rozwiązań instalacyjno-uruchomieniowych dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
 • projektowanie rozwiązań, przygotowanie konfiguracji sprzętu, specyfikację urządzeń i materiałów instalacyjnych
 • tworzenie dokumentacji instalacyjnej oraz powykonawczej dla urządzeń teletransmisyjnych, radiowych, komutacyjnych, IP, dostępowych
 • tworzenie/ utrzymanie bazy danych -projektowanie konwersji i migracji danych dla central komutacyjnych oraz systemów IMS/NGN
 • wdrażanie rozwiązań migracyjnych związanych z wymianą urządzeń starszych typów do rozwiązań IP
 • wsparcie i nadzór sieci oraz ich klientów
 • zapewnienie monitorowania sieci
 • rozwiązywanie problemów sieci klienta i eskalację konserwacji

Naszym celem jest elastyczne dopasowywanie się do szybko zmieniających się potrzeb klientów Alcatel-Lucent.

Chcemy ten cel osiągnąć poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.

Te działania pozwalają nam na dostarczanie najbardziej efektywnego poziomu usług oraz innowacyjnych rozwiązań, które wnoszą wartość dodaną dla naszych klientów.

Dzierżawa ciemnych włókien


 • Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej Długości optycznej, zestawionych pomiędzy kolokacjami i zakończonych na przełącznicy optycznej OSWSS.
 • Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami lub innym punktem sieci wskazanym przez OSWSS i połączonych z siecią Klienta służące zapewnieniu dosyłu sygnału telekomunikacyjnego do sieci dostępowej Klienta.

Cena: 10 groszy za metr 1J i 14 groszy za metr 2J

Zapewniamy gwarancję świadczonych usług

Oferujemy usługę SLA, która określa poziom utrzymania Usługi Dostępowej, opisany gwarantowanymi przez Operatora Infrastruktury minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarię, Czas Usunięcia Awarii, Roczna Dostępność Usługi.

Zapytania można składać na adres mailowy: warunki.techniczne@laczpol.pl