Dział projektowy w Bydgoszczy

Dział projektowy w Bydgoszczy

Oddział w Bydgoszczy przy współpracy z Alcatel-Lucent to nasza mocna strona w bussinesie.

W ramach tego oddziału jesteśmy odpowiedzialni za:

. projektowanie rozwiązań instalacyjno-uruchomieniowych dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
. projektowanie rozwiązań, przygotowanie konfiguracji sprzętu, specyfikację urządzeń i materiałów instalacyjnych
. tworzenie dokumentacji instalacyjnej oraz powykonawczej dla urządzeń teletransmisyjnych, radiowych, komutacyjnych, IP, dostępowych
. tworzenie/ utrzymanie bazy danych -projektowanie konwersji i migracji danych dla central komutacyjnych oraz systemów IMS/NGN
. wdrażanie rozwiązań migracyjnych związanych z wymianą urządzeń starszych typów do rozwiązań IP
. wsparcie i nadzór sieci oraz ich klientów
. zapewnienie monitorowania sieci
. rozwiązywanie problemów sieci klienta i eskalację konserwacji

Naszym celem jest elastyczne dopasowywanie się do szybko zmieniających się potrzeb klientów Alcatel-Lucent.

Chcemy ten cel osiągnąć poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.

Te działania pozwalają nam na dostarczanie najbardziej efektywnego poziomu usług oraz innowacyjnych rozwiązań, które wnoszą wartość dodaną dla naszych klientów.