Kierownik Projektu / Asystent Kierownika Projektu

Kierownik Projektu / Asystent Kierownika Projektu

Firma Łączpol, lider branży telekomunikacyjnej, w związku z realizacją dużych projektów telekomunikacyjnych na terenie Polski wschodniej, zatrudni pracowników na stanowisko Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu (obszar: warmińsko-mazurski):

Oferujemy:
• pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• pracę w młodym lecz doświadczonym zespole,
• uczestnictwo w dużych projektach infrastrukturalnych,
• dodatkowe ubezpieczenie,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• atrakcyjny system premiowy.

Opis zadań na stanowisku:
• współpraca z firmami (pod)wykonawczymi z branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
• pozyskiwanie nowych firm podwykonawczych do współpracy przy projektach infrastrukturalnych,
• prowadzenie konsultacji z klientami i wykonawcami prac,
• organizowanie i prowadzenie spotkań zespołów projektowych,
• budowanie, wspieranie zespołu i wyznaczanie kierunku jego działania,
• tworzenie dokumentacji procesu prowadzenia projektu (plany projektów, harmonogramy, raporty ryzyka),
• rozliczenie projektu oraz dokonanie odbiorów produktów, etapów oraz całości projektu,
• cykliczne raportowanie Zarządowi Spółki statusu projektów.

Opis wymagań wobec kandydatów:
• wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: telekomunikacja, elektrotechnika, budownictwo i pokrewne),
• znajomość branży telekomunikacyjnej,
• minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownik Projektu lub pokrewnym w branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej,
• umiejętności identyfikacji ryzyka projektowego oraz dobrania odpowiednich narzędzi naprawczych,
• łatwości nawiązywania kontaktów i utrzymywania długoterminowych relacji biznesowych
• znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• umiejętności samodzielnej pracy oraz zdolność analitycznego myślenia,
• doskonałych umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• prawo jazdy kat. B
Asystent Kierownika Projektu
Oferujemy:
• pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• pracę w młodym lecz doświadczonym zespole,
• uczestnictwo w dużych projektach infrastrukturalnych,
• dodatkowe ubezpieczenie,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• atrakcyjny system premiowy.

Opis zadań na stanowisku:
• wsparcie Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia telekomunikacyjnych projektów inwestycyjnych,
• pozyskiwanie nowych firm podwykonawczych do współpracy przy projektach infrastrukturalnych,
• bezpośredni nadzór nad wykonawcami prac,
• bieżąca weryfikacja statusu projektu z identyfikacją ryzyk,
• aktywny udział w spotkaniach zespołów projektowych,
• tworzenie dokumentacji procesu prowadzenia projektu (plany projektów, harmonogramy, raporty ryzyka),

Opis wymagań wobec kandydatów:
• wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: telekomunikacja, elektrotechnika, budownictwo i pokrewne),
• minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej,
• łatwości nawiązywania kontaktów i utrzymywania długoterminowych relacji biznesowych
• znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• samodzielność, odporność na stres, dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista i pracy, dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: pracuj@laczpol.pl
W tytule maila proszę określić stanowisko na które składana jest aplikacja. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.